Privacy en Gegevens

Haarlounge

Haarlounge © respecteert de privacy van jou als bezoeker en uiteraard van haar klanten. Haarlounge © zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij haar verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer ‘haar dienstverlening’. Het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Haarlounge

Jouw persoonlijke gegevens worden door Haarlounge © verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot haar diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. Wanneer jij een contactformulier op deze website invult, of wanneer jij haar een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die jij mij toestuurt bewaard, zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevens en verstrekking aan derden

Haarlounge

Gegevens die Haarlounge © via deze website heeft verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van haar diensten. Haarlounge © geeft jouw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Haarlounge © of haar website; (b) de rechten of bezittingen van Haarlounge © en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met jou als belanghebbende.

Wanneer jij op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Haarlounge © deze gegevens niet zonder jouw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. Haarlounge © beschermt jouw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Haarlounge © beschermt jouw gegevens zorgvuldig op welke manier dan ook. Binnen haar bedrijf worden gegevens opgeslagen op een laptop met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Jou gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Websites van derden

Haarlounge

Op deze website kun je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Haarlounge © haar privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kan zij, wanneer jij deze websites bezoekt, niet jouw privacy garanderen. Haarlounge © is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonlijke gegevens, oftewel jouw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die jij op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Haarlounge

Zo nu en dan kán Haarlounge © een digitale nieuwsbrief versturen waarmee ze haar relaties op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot haar diensten. Jouw E-mail adres wordt alleen expliciet met jouw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van haar abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee jij je kunt afmelden.

Voor het versturen van haar e-nieuwsbrief maakt ze gebruik van software genaamd ‘MailChimp’. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Haarlounge © heeft expliciet MailChimp géén opdracht gegeven haar abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Haarlounge

Wanneer jij een relatie met Haarlounge © hebt, heb je na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Haarlounge © verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je haar schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kun je haar schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer jij niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres:

Haarlounge
Van Diemenstraat 202 unit 2.2
2518 VH Den Haag
Nederland

Uiteraard is anno 2021 of in de nabije toekomst het ook mogelijk om haar te mailen via haar mailadres.

Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dien je je te identificeren. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Haarlounge

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en dus ook van deze webpagina door mij worden gewijzigd, denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raadt Haarlounge © jou aan om haar privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.